Карта распространения коронавируса (COVID-19) в Молдове на сегодня

Автор: | 25.05.2020
Notice: Undefined index: date in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes.php on line 643 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72

Статистика в Молдове актуальная на сегодня. Последнее обновление данных: 2020-05-19 10:00:01 (по МСК)

Заражений
6060
Выздоровлений
2344
Смертей
211

Онлайн таблица зараженных, выздоровевших и умерших людей в Молдове за все время. Данные статистики постоянно обновляются.

Дата За­раже­ний Вы­здо­ров­ле­ний Смер­тей
2020-05-19 6060 2344 211
2020-05-18 6060 2344 211
2020-05-17 6060 (+126) 2344 211 (+4)
2020-05-16 5934 (+189) 2344 (+116) 207 (+5)
2020-05-15 5745 (+192) 2228 202 (+8)
2020-05-14 5553 (+147) 2228 (+52) 194 (+9)
2020-05-13 5406 (+252) 2176 (+107) 185 (+3)
2020-05-12 5154 (+227) 2069 (+89) 182 (+11)
2020-05-11 4927 1980 (+22) 171 (+2)
2020-05-10 4927 (+60) 1958 (+33) 169 (+8)
2020-05-09 4867 (+139) 1925 (+99) 161 (+11)
2020-05-08 4728 (+123) 1826 (+79) 150 (+5)
2020-05-07 4605 (+129) 1747 (+89) 145 (+2)
2020-05-06 4476 (+113) 1658 (+114) 143 (+7)
2020-05-05 4363 (+115) 1544 (+121) 136 (+4)
2020-05-04 4248 (+127) 1423 (+41) 132 (+7)
2020-05-03 4121 (+69) 1382 (+48) 125 (+1)
2020-05-02 4052 (+155) 1334 (+152) 124 (+8)
2020-05-01 3897 (+126) 1182 (+68) 116 (+5)
2020-04-30 3771 (+133) 1114 (+139) 111 (+4)
2020-04-29 3638 (+157) 975 (+50) 107 (+5)
2020-04-28 3481 925 102
2020-04-27 3481 (+73) 925 (+30) 102 (+6)
2020-04-26 3408 (+104) 895 (+70) 96 (+2)
2020-04-25 3304 (+194) 825 (+70) 94 (+10)
2020-04-24 3110 (+184) 755 (+94) 84 (+4)
2020-04-23 2926 (+148) 661 (+101) 80 (+5)
2020-04-22 2778 (+164) 560 (+55) 75 (+3)
2020-04-21 2614 (+142) 505 (+48) 72 (+5)
2020-04-20 2472 (+94) 457 (+66) 67 (+10)
2020-04-19 2378 (+114) 391 (+115) 57 (+1)
2020-04-18 2264 276 56 (+1)
2020-04-17 2264 (+215) 276 (+105) 55 (+9)
2020-04-16 2049 (+115) 171 46 (+3)
2020-04-15 1934 (+222) 171 (+64) 43 (+8)
2020-04-14 1712 107 35
2020-04-13 1712 (+152) 107 (+32) 35 (+5)
2020-04-12 1560 (+122) 75 (+19) 30 (+1)
2020-04-11 1438 56 29
2020-04-10 1438 (+264) 56 (+6) 29 (+1)
2020-04-09 1174 (+118) 50 (+10) 28 (+6)
2020-04-08 1056 (+91) 40 (+3) 22 (+3)
2020-04-07 965 37 19
2020-04-06 965 (+101) 37 (+7) 19 (+4)
2020-04-05 864 (+112) 30 (+1) 15 (+3)
2020-04-04 752 (+247) 29 (+3) 12 (+6)
2020-04-03 505 (+82) 26 (+3) 6 (+1)
2020-04-02 423 23 5
2020-04-01 423 (+70) 23 (+5) 5 (+1)
2020-03-31 353 (+55) 18 4
2020-03-30 298 (+35)
2020-03-29 263 (+32)
2020-03-28 231 (+32)
2020-03-27 199 (+22)
2020-03-26 177 (+28)
2020-03-25 149 (+24)
2020-03-24 125 (+16)
2020-03-23 109 (+15)
2020-03-22 94 (+14)
2020-03-21 80 (+14)
2020-03-20 66 (+17)
2020-03-19 49 (+19)
2020-03-18 30
2020-03-17 30 (+7)
2020-03-16 23
2020-03-15 23 (+11)
2020-03-14 12 (+6)
2020-03-13 6 (+3)
2020-03-12 3
2020-03-11 3
2020-03-10 3 (+2)
2020-03-09 1
2020-03-08 1

Онлайн таблица зараженных, выздоровевших и умерших людей во всём Мире за все время

Дата За­раже­ний Вы­здо­ров­ле­ний Смер­тей
2020-05-19 4733620 1738784 315400
2020-05-18 4733620 (+39638) 1738784 (+16623) 315400 (+1401)
2020-05-17 4693982 (+87599) 1722161 (+54862) 313999 (+3963)
2020-05-16 4606383 (+91266) 1667299 (+45324) 310036 (+4615)
2020-05-15 4515117 (+99789) 1621975 (+44581) 305421 (+5080)
2020-05-14 4415328 (+92937) 1577394 (+53628) 300341 (+5436)
2020-05-13 4322391 (+82139) 1523766 (+41880) 294905 (+4946)
2020-05-12 4240252 (+80817) 1481886 (+48747) 289959 (+5396)
2020-05-11 4159435 (+73270) 1433139 (+37545) 284563 (+3222)
2020-05-10 4086165 (+83207) 1395594 (+46637) 281341 (+3913)
2020-05-09 4002958 (+89121) 1348957 (+42281) 277428 (+4821)
2020-05-08 3913837 (+93918) 1306676 (+39707) 272607 (+5344)
2020-05-07 3819919 (+91334) 1266969 (+39334) 267263 (+6746)
2020-05-06 3728585 (+90824) 1227635 (+41940) 260517 (+5895)
2020-05-05 3637761 (+71694) 1185695 (+40907) 254622 (+5068)
2020-05-04 3566067 (+75994) 1144788 (+30132) 249554 (+3493)
2020-05-03 3490073 (+85295) 1114656 (+44124) 246061 (+4479)
2020-05-02 3404778 (+131930) 1070532 (+52707) 241582 (+8021)
2020-05-01 3272848 (+61870) 1017825 (+33899) 233561 (+5691)
2020-04-30 3210978 (+64346) 983926 (+34957) 227870 (+9368)
2020-04-29 3146632 (+81417) 948969 (+45381) 218502 (+6562)
2020-04-28 3065215 (+55651) 903588 (+23316) 211940 (+3762)
2020-04-27 3009564 (+48194) 880272 (+17937) 208178 (+2734)
2020-04-26 2961370 (+85704) 862335 (+49224) 205444 (+3898)
2020-04-25 2875666 (+88444) 813111 (+46288) 201546 (+6838)
2020-04-24 2787222 (+97865) 766823 (+32724) 194708 (+7334)
2020-04-23 2689357 (+68173) 734099 (+25989) 187374 (+5326)
2020-04-22 2621184 (+212814) 708110 (+83023) 182048 (+16752)
2020-04-21 2408370 625087 165296
2020-04-20 2408370 (+71651) 625087 (+26340) 165296 (+4300)
2020-04-19 2336719 (+81807) 598747 (+27635) 160996 (+6669)
2020-04-18 2254912 (+74366) 571112 (+17035) 154327 (+7971)
2020-04-17 2180546 (+114925) 554077 (+37163) 146356 (+12037)
2020-04-16 2065621 (+72181) 516914 (+20269) 134319 (+7173)
2020-04-15 1993440 (+71624) 496645 (+39854) 127146 (+7624)
2020-04-14 1921816 (+53751) 456791 (+25149) 119522 (+4337)
2020-04-13 1868065 (+92094) 431642 (+28032) 115185 (+6618)
2020-04-12 1775971 (+80177) 403610 (+26769) 108567 (+6099)
2020-04-11 1695794 (+76079) 376841 (+15031) 102468 (+5512)
2020-04-10 1619715 (+124597) 361810 (+25551) 96956 (+7555)
2020-04-09 1495118 (+66077) 336259 (+35489) 89401 (+7608)
2020-04-08 1429041 (+80668) 300770 (+15901) 81793 (+7536)
2020-04-07 1348373 (+58886) 284869 (+17014) 74257 (+4836)
2020-04-06 1289487 (+73701) 267855 (+12668) 69421 (+3875)
2020-04-05 1215786 (+34376) 255187 (+10965) 65546 (+1663)
2020-04-04 1181410 (+140555) 244222 (+22966) 63883 (+8759)
2020-04-03 1040855 (+78122) 221256 (+18120) 55124 (+5952)
2020-04-02 962733 (+51627) 203136 (+11462) 49172 (+3679)
2020-04-01 911106 (+85058) 191674 (+17572) 45493 (+4789)
2020-03-31 826048 (+44163) 174102 40704
2020-03-30 781885 (+62168)
2020-03-29 719717 (+59382)
2020-03-28 660335 (+67368)
2020-03-27 592967 (+63665)
2020-03-26 529302 (+61894)
2020-03-25 467408 (+48875)
2020-03-24 418533 (+40372)
2020-03-23 378161 (+41251)
2020-03-22 336910 (+32615)
2020-03-21 304295 (+32336)
2020-03-20 271959 (+29438)
2020-03-19 242521 (+27731)
2020-03-18 214790 (+17758)
2020-03-17 197032 (+15600)
2020-03-16 181432 (+14027)
2020-03-15 167405 (+11373)
2020-03-14 156032 (+10875)
2020-03-13 145157 (+16834)
2020-03-12 128323 (+3168)
2020-03-11 125155 (+7486)
2020-03-10 117669 (+5001)
2020-03-09 112668 (+3797)
2020-03-08 108871 (+3934)
2020-03-07 104937 (+4043)
2020-03-06 100894 (+3875)
2020-03-05 97019 (+2766)
2020-03-04 94253 (+2266)
2020-03-03 91987 (+2537)
2020-03-02 89450 (+1934)
2020-03-01 87516 (+2354)
2020-02-29 85162 (+1885)
2020-02-28 83277 (+1363)
2020-02-27 81914 (+1358)
2020-02-26 80556 (+960)
2020-02-25 79596 (+839)
2020-02-24 78757 (+578)
2020-02-23 78179 (+322)
2020-02-22 77857 (+1755)
2020-02-21 76102 (+642)
2020-02-20 75460 (+539)
2020-02-19 74921 (+422)
2020-02-18 74499 (+1788)
2020-02-17 72711 (+1930)
2020-02-16 70781 (+2121)
2020-02-15 68660 (+2079)
2020-02-14 66581 (+6470)
2020-02-13 60111 (+15145)
2020-02-12 44966 (+378)
2020-02-11 44588 (+2029)
2020-02-10 42559 (+2532)
2020-02-09 40027 (+3023)
2020-02-08 37004 (+2727)
2020-02-07 34277 (+3512)
2020-02-06 30765 (+3174)
2020-02-05 27591 (+3740)
2020-02-04 23851 (+4006)
2020-02-03 19845 (+3094)
2020-02-02 16751 (+4746)
2020-02-01 12005 (+2112)
2020-01-31 9893 (+1685)
2020-01-30 8208 (+2069)
2020-01-29 6139 (+585)
2020-01-28 5554
Поделитесь с друзьями в соцсетях...

Похожие калькуляторы:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *