Карта распространения коронавируса (COVID-19) в Колумбии на сегодня

Автор: | 25.05.2020
Notice: Undefined index: date in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes.php on line 643 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72

Статистика в Колумбии актуальная на сегодня. Последнее обновление данных: 2020-05-19 10:00:01 (по МСК)

Заражений
15574
Выздоровлений
3751
Смертей
574

Онлайн таблица зараженных, выздоровевших и умерших людей в Колумбии за все время. Данные статистики постоянно обновляются.

Дата За­раже­ний Вы­здо­ров­ле­ний Смер­тей
2020-05-19 15574 3751 574
2020-05-18 15574 (+635) 3751 (+164) 574 (+12)
2020-05-17 14939 (+723) 3587 (+127) 562 (+16)
2020-05-16 14216 (+606) 3460 (+102) 546 (+21)
2020-05-15 13610 (+680) 3358 (+225) 525 (+16)
2020-05-14 12930 (+658) 3133 (+162) 509 (+16)
2020-05-13 12272 (+659) 2971 (+146) 493 (+14)
2020-05-12 11613 (+550) 2825 (+120) 479 (+16)
2020-05-11 11063 (+568) 2705 (+136) 463 (+18)
2020-05-10 10495 (+444) 2569 (+145) 445 (+17)
2020-05-09 10051 (+595) 2424 (+124) 428 (+21)
2020-05-08 9456 (+497) 2300 (+152) 407 (+10)
2020-05-07 8959 (+346) 2148 (+135) 397 (+19)
2020-05-06 8613 (+640) 2013 (+206) 378 (+20)
2020-05-05 7973 (+305) 1807 (+85) 358 (+18)
2020-05-04 7668 (+383) 1722 (+56) 340 (+16)
2020-05-03 7285 (+279) 1666 (+115) 324 (+10)
2020-05-02 7006 (+499) 1551 (+112) 314 (+21)
2020-05-01 6507 (+296) 1439 (+28) 293 (+15)
2020-04-30 6211 (+262) 1411 (+143) 278 (+9)
2020-04-29 5949 (+352) 1268 (+58) 269 (+16)
2020-04-28 5597 (+218) 1210 (+77) 253 (+9)
2020-04-27 5379 (+237) 1133 (+66) 244 (+11)
2020-04-26 5142 (+261) 1067 (+64) 233 (+8)
2020-04-25 4881 (+320) 1003 (+76) 225 (+10)
2020-04-24 4561 (+205) 927 (+57) 215 (+9)
2020-04-23 4356 (+207) 870 (+66) 206 (+10)
2020-04-22 4149 (+172) 804 196 (+7)
2020-04-21 3977 (+185) 804 (+93) 189 (+10)
2020-04-20 3792 (+171) 711 (+20) 179 (+13)
2020-04-19 3621 (+182) 691 (+57) 166 (+13)
2020-04-18 3439 (+206) 634 (+84) 153 (+9)
2020-04-17 3233 (+128) 550 (+98) 144 (+13)
2020-04-16 3105 (+126) 452 (+98) 131 (+4)
2020-04-15 2979 (+127) 354 (+35) 127 (+15)
2020-04-14 2852 (+76) 319 (+49) 112 (+3)
2020-04-13 2776 (+67) 270 (+56) 109 (+9)
2020-04-12 2709 (+236) 214 (+17) 100 (+20)
2020-04-11 2473 (+250) 197 (+23) 80 (+11)
2020-04-10 2223 (+169) 174 (+51) 69 (+14)
2020-04-09 2054 (+274) 123 (+23) 55 (+5)
2020-04-08 1780 (+201) 100 (+12) 50 (+4)
2020-04-07 1579 (+94) 88 46 (+11)
2020-04-06 1485 (+79) 88 (+3) 35 (+3)
2020-04-05 1406 (+139) 85 (+30) 32 (+7)
2020-04-04 1267 (+106) 55 25 (+6)
2020-04-03 1161 (+96) 55 (+16) 19 (+2)
2020-04-02 1065 (+159) 39 (+8) 17 (+1)
2020-04-01 906 (+108) 31 (+16) 16 (+2)
2020-03-31 798 15 14
2020-03-30 798 (+96)
2020-03-29 702 (+94)
2020-03-28 608 (+69)
2020-03-27 539 (+48)
2020-03-26 491 (+21)
2020-03-25 470 (+92)
2020-03-24 378 (+101)
2020-03-23 277 (+46)
2020-03-22 231 (+35)
2020-03-21 196 (+68)
2020-03-20 128 (+26)
2020-03-19 102 (+9)
2020-03-18 93 (+28)
2020-03-17 65 (+11)
2020-03-16 54 (+20)
2020-03-15 34 (+12)
2020-03-14 22 (+9)
2020-03-13 13 (+4)
2020-03-12 9
2020-03-11 9 (+6)
2020-03-10 3 (+2)
2020-03-09 1
2020-03-08 1
2020-03-07 1
2020-03-06 1

Онлайн таблица зараженных, выздоровевших и умерших людей во всём Мире за все время

Дата За­раже­ний Вы­здо­ров­ле­ний Смер­тей
2020-05-19 4733620 1738784 315400
2020-05-18 4733620 (+39638) 1738784 (+16623) 315400 (+1401)
2020-05-17 4693982 (+87599) 1722161 (+54862) 313999 (+3963)
2020-05-16 4606383 (+91266) 1667299 (+45324) 310036 (+4615)
2020-05-15 4515117 (+99789) 1621975 (+44581) 305421 (+5080)
2020-05-14 4415328 (+92937) 1577394 (+53628) 300341 (+5436)
2020-05-13 4322391 (+82139) 1523766 (+41880) 294905 (+4946)
2020-05-12 4240252 (+80817) 1481886 (+48747) 289959 (+5396)
2020-05-11 4159435 (+73270) 1433139 (+37545) 284563 (+3222)
2020-05-10 4086165 (+83207) 1395594 (+46637) 281341 (+3913)
2020-05-09 4002958 (+89121) 1348957 (+42281) 277428 (+4821)
2020-05-08 3913837 (+93918) 1306676 (+39707) 272607 (+5344)
2020-05-07 3819919 (+91334) 1266969 (+39334) 267263 (+6746)
2020-05-06 3728585 (+90824) 1227635 (+41940) 260517 (+5895)
2020-05-05 3637761 (+71694) 1185695 (+40907) 254622 (+5068)
2020-05-04 3566067 (+75994) 1144788 (+30132) 249554 (+3493)
2020-05-03 3490073 (+85295) 1114656 (+44124) 246061 (+4479)
2020-05-02 3404778 (+131930) 1070532 (+52707) 241582 (+8021)
2020-05-01 3272848 (+61870) 1017825 (+33899) 233561 (+5691)
2020-04-30 3210978 (+64346) 983926 (+34957) 227870 (+9368)
2020-04-29 3146632 (+81417) 948969 (+45381) 218502 (+6562)
2020-04-28 3065215 (+55651) 903588 (+23316) 211940 (+3762)
2020-04-27 3009564 (+48194) 880272 (+17937) 208178 (+2734)
2020-04-26 2961370 (+85704) 862335 (+49224) 205444 (+3898)
2020-04-25 2875666 (+88444) 813111 (+46288) 201546 (+6838)
2020-04-24 2787222 (+97865) 766823 (+32724) 194708 (+7334)
2020-04-23 2689357 (+68173) 734099 (+25989) 187374 (+5326)
2020-04-22 2621184 (+212814) 708110 (+83023) 182048 (+16752)
2020-04-21 2408370 625087 165296
2020-04-20 2408370 (+71651) 625087 (+26340) 165296 (+4300)
2020-04-19 2336719 (+81807) 598747 (+27635) 160996 (+6669)
2020-04-18 2254912 (+74366) 571112 (+17035) 154327 (+7971)
2020-04-17 2180546 (+114925) 554077 (+37163) 146356 (+12037)
2020-04-16 2065621 (+72181) 516914 (+20269) 134319 (+7173)
2020-04-15 1993440 (+71624) 496645 (+39854) 127146 (+7624)
2020-04-14 1921816 (+53751) 456791 (+25149) 119522 (+4337)
2020-04-13 1868065 (+92094) 431642 (+28032) 115185 (+6618)
2020-04-12 1775971 (+80177) 403610 (+26769) 108567 (+6099)
2020-04-11 1695794 (+76079) 376841 (+15031) 102468 (+5512)
2020-04-10 1619715 (+124597) 361810 (+25551) 96956 (+7555)
2020-04-09 1495118 (+66077) 336259 (+35489) 89401 (+7608)
2020-04-08 1429041 (+80668) 300770 (+15901) 81793 (+7536)
2020-04-07 1348373 (+58886) 284869 (+17014) 74257 (+4836)
2020-04-06 1289487 (+73701) 267855 (+12668) 69421 (+3875)
2020-04-05 1215786 (+34376) 255187 (+10965) 65546 (+1663)
2020-04-04 1181410 (+140555) 244222 (+22966) 63883 (+8759)
2020-04-03 1040855 (+78122) 221256 (+18120) 55124 (+5952)
2020-04-02 962733 (+51627) 203136 (+11462) 49172 (+3679)
2020-04-01 911106 (+85058) 191674 (+17572) 45493 (+4789)
2020-03-31 826048 (+44163) 174102 40704
2020-03-30 781885 (+62168)
2020-03-29 719717 (+59382)
2020-03-28 660335 (+67368)
2020-03-27 592967 (+63665)
2020-03-26 529302 (+61894)
2020-03-25 467408 (+48875)
2020-03-24 418533 (+40372)
2020-03-23 378161 (+41251)
2020-03-22 336910 (+32615)
2020-03-21 304295 (+32336)
2020-03-20 271959 (+29438)
2020-03-19 242521 (+27731)
2020-03-18 214790 (+17758)
2020-03-17 197032 (+15600)
2020-03-16 181432 (+14027)
2020-03-15 167405 (+11373)
2020-03-14 156032 (+10875)
2020-03-13 145157 (+16834)
2020-03-12 128323 (+3168)
2020-03-11 125155 (+7486)
2020-03-10 117669 (+5001)
2020-03-09 112668 (+3797)
2020-03-08 108871 (+3934)
2020-03-07 104937 (+4043)
2020-03-06 100894 (+3875)
2020-03-05 97019 (+2766)
2020-03-04 94253 (+2266)
2020-03-03 91987 (+2537)
2020-03-02 89450 (+1934)
2020-03-01 87516 (+2354)
2020-02-29 85162 (+1885)
2020-02-28 83277 (+1363)
2020-02-27 81914 (+1358)
2020-02-26 80556 (+960)
2020-02-25 79596 (+839)
2020-02-24 78757 (+578)
2020-02-23 78179 (+322)
2020-02-22 77857 (+1755)
2020-02-21 76102 (+642)
2020-02-20 75460 (+539)
2020-02-19 74921 (+422)
2020-02-18 74499 (+1788)
2020-02-17 72711 (+1930)
2020-02-16 70781 (+2121)
2020-02-15 68660 (+2079)
2020-02-14 66581 (+6470)
2020-02-13 60111 (+15145)
2020-02-12 44966 (+378)
2020-02-11 44588 (+2029)
2020-02-10 42559 (+2532)
2020-02-09 40027 (+3023)
2020-02-08 37004 (+2727)
2020-02-07 34277 (+3512)
2020-02-06 30765 (+3174)
2020-02-05 27591 (+3740)
2020-02-04 23851 (+4006)
2020-02-03 19845 (+3094)
2020-02-02 16751 (+4746)
2020-02-01 12005 (+2112)
2020-01-31 9893 (+1685)
2020-01-30 8208 (+2069)
2020-01-29 6139 (+585)
2020-01-28 5554
Поделитесь с друзьями в соцсетях...

Похожие калькуляторы:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *