Карта распространения коронавируса (COVID-19) в Иране на сегодня

Автор: | 25.05.2020
Notice: Undefined index: date in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes.php on line 643 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72 Notice: Undefined variable: cured in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 71 Notice: Undefined variable: deaths in /home/d/diman3q1/kalku.ru/public_html/wp-content/plugins/calc5530/shortcodes_helpers.php on line 72

Статистика в Иране актуальная на сегодня. Последнее обновление данных: 2020-05-19 10:00:01 (по МСК)

Заражений
120198
Выздоровлений
94464
Смертей
6988

Онлайн таблица зараженных, выздоровевших и умерших людей в Иране за все время. Данные статистики постоянно обновляются.

Дата За­раже­ний Вы­здо­ров­ле­ний Смер­тей
2020-05-19 120198 94464 6988
2020-05-18 120198 94464 6988
2020-05-17 120198 (+1806) 94464 (+1317) 6988 (+51)
2020-05-16 118392 (+1757) 93147 (+1311) 6937 (+35)
2020-05-15 116635 (+2102) 91836 (+1297) 6902 (+48)
2020-05-14 114533 (+1808) 90539 (+1111) 6854 (+71)
2020-05-13 112725 (+1958) 89428 (+1071) 6783 (+50)
2020-05-12 110767 (+1481) 88357 (+935) 6733 (+48)
2020-05-11 109286 (+1683) 87422 (+1279) 6685 (+45)
2020-05-10 107603 (+1383) 86143 (+1079) 6640 (+51)
2020-05-09 106220 (+1529) 85064 (+1227) 6589 (+48)
2020-05-08 104691 (+1556) 83837 (+1093) 6541 (+55)
2020-05-07 103135 (+1485) 82744 (+1157) 6486 (+68)
2020-05-06 101650 (+1680) 81587 (+1112) 6418 (+78)
2020-05-05 99970 (+1323) 80475 (+1096) 6340 (+63)
2020-05-04 98647 (+1223) 79379 (+957) 6277 (+74)
2020-05-03 97424 (+976) 78422 (+1072) 6203 (+47)
2020-05-02 96448 (+1808) 77350 (+2247) 6156 (+128)
2020-05-01 94640 (+983) 75103 (+1312) 6028 (+71)
2020-04-30 93657 73791 5957
2020-04-29 93657 (+1073) 73791 (+1352) 5957 (+80)
2020-04-28 92584 (+1112) 72439 (+1506) 5877 (+71)
2020-04-27 91472 (+991) 70933 (+1276) 5806 (+96)
2020-04-26 90481 (+1153) 69657 (+1464) 5710 (+60)
2020-04-25 89328 (+1134) 68193 (+1594) 5650 (+76)
2020-04-24 88194 (+1168) 66599 (+1756) 5574 (+93)
2020-04-23 87026 (+1030) 64843 (+1730) 5481 (+90)
2020-04-22 85996 (+1194) 63113 (+2148) 5391 (+94)
2020-04-21 84802 (+2591) 60965 (+3942) 5297 (+179)
2020-04-20 82211 (+1343) 57023 (+1036) 5118 (+87)
2020-04-19 80868 (+1374) 55987 (+1923) 5031 (+73)
2020-04-18 79494 (+1499) 54064 (+1835) 4958 (+89)
2020-04-17 77995 (+1606) 52229 (+2296) 4869 (+92)
2020-04-16 76389 (+1512) 49933 (+1804) 4777 (+94)
2020-04-15 74877 (+1574) 48129 (+2146) 4683 (+98)
2020-04-14 73303 (+1617) 45983 (+2089) 4585 (+111)
2020-04-13 71686 (+1657) 43894 (+1947) 4474 (+117)
2020-04-12 70029 (+1837) 41947 (+6482) 4357 (+125)
2020-04-11 68192 (+1972) 35465 (+3156) 4232 (+122)
2020-04-10 66220 (+1634) 32309 (+2497) 4110 (+117)
2020-04-09 64586 (+1997) 29812 (+2773) 3993 (+121)
2020-04-08 62589 (+2089) 27039 (+2803) 3872 (+133)
2020-04-07 60500 (+2274) 24236 (+4500) 3739 (+136)
2020-04-06 58226 (+2483) 19736 3603 (+151)
2020-04-05 55743 19736 3452
2020-04-04 55743 (+2560) 19736 (+1801) 3452 (+158)
2020-04-03 53183 (+2715) 17935 (+1224) 3294 (+134)
2020-04-02 50468 (+2875) 16711 (+1238) 3160 (+124)
2020-04-01 47593 (+2988) 15473 (+817) 3036 (+138)
2020-03-31 44605 (+3110) 14656 2898
2020-03-30 41495 (+3186)
2020-03-29 38309 (+2901)
2020-03-28 35408 (+3076)
2020-03-27 32332 (+2926)
2020-03-26 29406 (+2389)
2020-03-25 27017 (+2206)
2020-03-24 24811 (+1762)
2020-03-23 23049 (+1411)
2020-03-22 21638 (+1028)
2020-03-21 20610 (+966)
2020-03-20 19644 (+1237)
2020-03-19 18407 (+1046)
2020-03-18 17361 (+1192)
2020-03-17 16169 (+1178)
2020-03-16 14991 (+1053)
2020-03-15 13938 (+1209)
2020-03-14 12729 (+1365)
2020-03-13 11364 (+1289)
2020-03-12 10075 (+1075)
2020-03-11 9000 (+958)
2020-03-10 8042 (+881)
2020-03-09 7161 (+595)
2020-03-08 6566 (+743)
2020-03-07 5823 (+1076)
2020-03-06 4747 (+1234)
2020-03-05 3513 (+591)
2020-03-04 2922 (+586)
2020-03-03 2336 (+835)
2020-03-02 1501 (+523)
2020-03-01 978 (+385)
2020-02-29 593 (+205)
2020-02-28 388 (+143)
2020-02-27 245 (+106)
2020-02-26 139 (+44)
2020-02-25 95 (+34)
2020-02-24 61 (+18)
2020-02-23 43 (+15)
2020-02-22 28 (+10)
2020-02-21 18 (+13)
2020-02-20 5 (+3)
2020-02-19 2

Онлайн таблица зараженных, выздоровевших и умерших людей во всём Мире за все время

Дата За­раже­ний Вы­здо­ров­ле­ний Смер­тей
2020-05-19 4733620 1738784 315400
2020-05-18 4733620 (+39638) 1738784 (+16623) 315400 (+1401)
2020-05-17 4693982 (+87599) 1722161 (+54862) 313999 (+3963)
2020-05-16 4606383 (+91266) 1667299 (+45324) 310036 (+4615)
2020-05-15 4515117 (+99789) 1621975 (+44581) 305421 (+5080)
2020-05-14 4415328 (+92937) 1577394 (+53628) 300341 (+5436)
2020-05-13 4322391 (+82139) 1523766 (+41880) 294905 (+4946)
2020-05-12 4240252 (+80817) 1481886 (+48747) 289959 (+5396)
2020-05-11 4159435 (+73270) 1433139 (+37545) 284563 (+3222)
2020-05-10 4086165 (+83207) 1395594 (+46637) 281341 (+3913)
2020-05-09 4002958 (+89121) 1348957 (+42281) 277428 (+4821)
2020-05-08 3913837 (+93918) 1306676 (+39707) 272607 (+5344)
2020-05-07 3819919 (+91334) 1266969 (+39334) 267263 (+6746)
2020-05-06 3728585 (+90824) 1227635 (+41940) 260517 (+5895)
2020-05-05 3637761 (+71694) 1185695 (+40907) 254622 (+5068)
2020-05-04 3566067 (+75994) 1144788 (+30132) 249554 (+3493)
2020-05-03 3490073 (+85295) 1114656 (+44124) 246061 (+4479)
2020-05-02 3404778 (+131930) 1070532 (+52707) 241582 (+8021)
2020-05-01 3272848 (+61870) 1017825 (+33899) 233561 (+5691)
2020-04-30 3210978 (+64346) 983926 (+34957) 227870 (+9368)
2020-04-29 3146632 (+81417) 948969 (+45381) 218502 (+6562)
2020-04-28 3065215 (+55651) 903588 (+23316) 211940 (+3762)
2020-04-27 3009564 (+48194) 880272 (+17937) 208178 (+2734)
2020-04-26 2961370 (+85704) 862335 (+49224) 205444 (+3898)
2020-04-25 2875666 (+88444) 813111 (+46288) 201546 (+6838)
2020-04-24 2787222 (+97865) 766823 (+32724) 194708 (+7334)
2020-04-23 2689357 (+68173) 734099 (+25989) 187374 (+5326)
2020-04-22 2621184 (+212814) 708110 (+83023) 182048 (+16752)
2020-04-21 2408370 625087 165296
2020-04-20 2408370 (+71651) 625087 (+26340) 165296 (+4300)
2020-04-19 2336719 (+81807) 598747 (+27635) 160996 (+6669)
2020-04-18 2254912 (+74366) 571112 (+17035) 154327 (+7971)
2020-04-17 2180546 (+114925) 554077 (+37163) 146356 (+12037)
2020-04-16 2065621 (+72181) 516914 (+20269) 134319 (+7173)
2020-04-15 1993440 (+71624) 496645 (+39854) 127146 (+7624)
2020-04-14 1921816 (+53751) 456791 (+25149) 119522 (+4337)
2020-04-13 1868065 (+92094) 431642 (+28032) 115185 (+6618)
2020-04-12 1775971 (+80177) 403610 (+26769) 108567 (+6099)
2020-04-11 1695794 (+76079) 376841 (+15031) 102468 (+5512)
2020-04-10 1619715 (+124597) 361810 (+25551) 96956 (+7555)
2020-04-09 1495118 (+66077) 336259 (+35489) 89401 (+7608)
2020-04-08 1429041 (+80668) 300770 (+15901) 81793 (+7536)
2020-04-07 1348373 (+58886) 284869 (+17014) 74257 (+4836)
2020-04-06 1289487 (+73701) 267855 (+12668) 69421 (+3875)
2020-04-05 1215786 (+34376) 255187 (+10965) 65546 (+1663)
2020-04-04 1181410 (+140555) 244222 (+22966) 63883 (+8759)
2020-04-03 1040855 (+78122) 221256 (+18120) 55124 (+5952)
2020-04-02 962733 (+51627) 203136 (+11462) 49172 (+3679)
2020-04-01 911106 (+85058) 191674 (+17572) 45493 (+4789)
2020-03-31 826048 (+44163) 174102 40704
2020-03-30 781885 (+62168)
2020-03-29 719717 (+59382)
2020-03-28 660335 (+67368)
2020-03-27 592967 (+63665)
2020-03-26 529302 (+61894)
2020-03-25 467408 (+48875)
2020-03-24 418533 (+40372)
2020-03-23 378161 (+41251)
2020-03-22 336910 (+32615)
2020-03-21 304295 (+32336)
2020-03-20 271959 (+29438)
2020-03-19 242521 (+27731)
2020-03-18 214790 (+17758)
2020-03-17 197032 (+15600)
2020-03-16 181432 (+14027)
2020-03-15 167405 (+11373)
2020-03-14 156032 (+10875)
2020-03-13 145157 (+16834)
2020-03-12 128323 (+3168)
2020-03-11 125155 (+7486)
2020-03-10 117669 (+5001)
2020-03-09 112668 (+3797)
2020-03-08 108871 (+3934)
2020-03-07 104937 (+4043)
2020-03-06 100894 (+3875)
2020-03-05 97019 (+2766)
2020-03-04 94253 (+2266)
2020-03-03 91987 (+2537)
2020-03-02 89450 (+1934)
2020-03-01 87516 (+2354)
2020-02-29 85162 (+1885)
2020-02-28 83277 (+1363)
2020-02-27 81914 (+1358)
2020-02-26 80556 (+960)
2020-02-25 79596 (+839)
2020-02-24 78757 (+578)
2020-02-23 78179 (+322)
2020-02-22 77857 (+1755)
2020-02-21 76102 (+642)
2020-02-20 75460 (+539)
2020-02-19 74921 (+422)
2020-02-18 74499 (+1788)
2020-02-17 72711 (+1930)
2020-02-16 70781 (+2121)
2020-02-15 68660 (+2079)
2020-02-14 66581 (+6470)
2020-02-13 60111 (+15145)
2020-02-12 44966 (+378)
2020-02-11 44588 (+2029)
2020-02-10 42559 (+2532)
2020-02-09 40027 (+3023)
2020-02-08 37004 (+2727)
2020-02-07 34277 (+3512)
2020-02-06 30765 (+3174)
2020-02-05 27591 (+3740)
2020-02-04 23851 (+4006)
2020-02-03 19845 (+3094)
2020-02-02 16751 (+4746)
2020-02-01 12005 (+2112)
2020-01-31 9893 (+1685)
2020-01-30 8208 (+2069)
2020-01-29 6139 (+585)
2020-01-28 5554
Поделитесь с друзьями в соцсетях...

Похожие калькуляторы:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *